Stolovi

Svi za stol, oko stola i po stolovima

Stolovi su od davnina komad namještaja oko kojeg se ljudi druže, blaguju, raspravljaju, planiraju, rade, uče. Na stolovima se nalazi naš život, hrana, piće, naši projekti i zadaće. Neka vrhunski talijanski dizajnerski stolovi budu podloga svemu nabrojanom. Najbolji i najljepši stolovi su predmeti želja kolekcionara. Stolovi su izazov i za dizajnere i za njihove konzumente, njihove kupce koji im se u konačnici svakodnevno vraćaju.