Paolo Sala

Paolo Sala stekao je diplomu fakulteta Politecnico di Milano iz Industrijskog dizajna, na smjeru komunikacija. Od tih prvih akademskih dana radi kao freelancer na različitim komunikacijskim projektima, osobito na području tiskarskih grafika. Tijekom razmjene studenata Erasmus otišao je na sveučilište London Metropolitan gdje usmjerava svoj interes prema drugim disciplinama kao što su fotografija, dizajn rasvjete i dizajn proizvoda. 2005. godine započinje raditi u agenciji Cacao Dresign u Milanu u kojoj se bavi web dizajnom, dizajnom proizvoda i organizacijom događanja. U suradnji sa Albertom Salom 2009. godine otvara studio ASPS.
Artikli dizajnera (0)