Kilo Design

Kilo je idejni industrijski dizajnerski studio koji stvara holistički pristup i često istražuje potencijal elemenata križanja ili atributa iz različitih disciplina i pretvara ih u nove funkcionalne i estetske hibride.
Artikli dizajnera (1)
Fotelje | Ø | +Halle

Fotelje

Ø

+Halle