Gordon Guillaumier

Gordon Guillamier

Gordon Guillamier obrazovao se na Malti, u Švicarskoj, Engleskoj i Italiji, a diplomirao je dizajn na IED-u u Milanu, a diplomski studij završio je 1992. godine na akademiji Domus također u Milanu. Godinu poslije bilježi suradnju s arhitektom Rodolfom Dordonijem, a tijekom tog perioda dizajnirao je i predstavio svoje prve proizvode za Foscarinija i Mitoa. 2002. godine osnovao je vlastiti studio u Milanu te je u početku istovremeno radio na dizajniranju proizvoda i projektima dizajnerskog savjetovanja. Surađivao je s mnogim poznatim tvrtkama, dizajnerima i dizajnerskim studijima te je sudjelovao na brojnim izložbama.

Artikli dizajnera (0)