Alessandro Busana

Alessandro Busana je 1999. godine diplomirao industrijski dizajn na fakultetu Scuola Italiana Design, a od 2004. se usredotočio na razvoj kreativnog dizajna s težištem na funkcionalnosti proizvoda. Izlagao je na brojnim državnim i međunarodnim avangardnim izložbama, a njegovi su radovi objavljeni u najprestižnijim dizajnerskim magazinima. 2007. godine priključio se Joevelluto grupi gdje je nastavio istraživanje proizvoda i prostora. Nakon dvije godine osniva Hole Design – novu agenciju za istraživanje i razvoj novih koncepata.
Artikli dizajnera (0)